ജോലി തരാം .. കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ (ഉടന്‍ ഒഴിവ് വരുന്ന തസ്തികയില്‍ )

ജോലി തരാം .. കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ (ഉടന്‍ ഒഴിവ് വരുന്ന തസ്തികയില്‍ ) കോന്നിയുടെ പ്രഥമ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ന്യൂസ്പ്പോര്‍ട്ടലായ https://konnivartha.com/ മില്‍ താഴെ കാണുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പാര്‍ട്ട് ടൈം / ഫുള്‍ ടൈം ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട് . 1: ന്യൂസ് ഇന്‍പുട്ട് എഡിറ്റര്‍(... Read more »
error: Content is protected !!