കോന്നി ടൗണിൽ കടമുറിയോട് കൂടിയ ഫ്ലാറ്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

  konnivartha.com: കോന്നി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് പിറകുവശമായി 5 സെൻറ് വസ്തുവിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഫ്ലാറ്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് . 1 bedroom attached bathroom , 1 hall ,1 kitchen (550 sqfeet) 4 flat and 3 shop... Read more »
error: Content is protected !!