ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: പന്തളം-കൈപ്പട്ടൂര്‍ റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യം; പന്തളം-ഓമല്ലൂര്‍, കൊച്ചാലുംമൂട്- പന്തളം  റോഡുകളില്‍ തടസമുണ്ട് 

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:   പന്തളം-കൈപ്പട്ടൂര്‍ റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യം; പന്തളം-ഓമല്ലൂര്‍, കൊച്ചാലുംമൂട്- പന്തളം  റോഡുകളില്‍ തടസമുണ്ട്  ശക്തമായ മഴ സാഹചര്യത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചില റോഡുകളില്‍ വെള്ളപൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ഗതടസം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ  വാഹനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അതില്‍ മൂന്നു... Read more »
error: Content is protected !!