അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിന് എതിരെ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതിക്ഷേധ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിക്കും 

അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിന് എതിരെ യു ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതിക്ഷേധ ധർണ്ണ സംഘടിപ്പിക്കും  കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് (30.07.21) വിളിച്ചു ചേർത്ത അടിയന്തിര കമ്മറ്റിയിൽ തെരുവ് വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കം . വാർഡ് പത്തിനെ... Read more »
error: Content is protected !!