വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനയ്ക്ക് കോന്നി ,അരുവാപ്പുലം ,ഐരവൺ, കൊല്ലൻപടി ,ഇളകൊള്ളൂർ മേഖലകളിൽ വീടും വസ്തുവും വില്പ്പനയ്ക്ക് (ഏജൻസികൾ ആവശ്യമില്ല ) ഫോൺ : 8281888276 ,9656572635 (വാട്സ് ആപ് Home and land for sale Home & Property For Sale (No... Read more »

പുതിയ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

പുതിയ വീട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കോന്നി ആനകൂടിനു സമീപം 6 സെന്റ് സ്ഥലവും രണ്ടു കിടപ്പ് മുറിയും ഹാളും രണ്ട് അടുക്കളയും ചേർന്ന പുതിയ വീട് വിൽപനയ്ക്ക്(റോഡ്‌ ,കിണർ ,പൈപ്പ് വെള്ളം ) ( ഇടനില ആവശ്യമില്ല) : ഫോൺ : 8281888276 ,9656572635 (വാട്സ്... Read more »

വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് (കോന്നി മേഖലയിൽ )

വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് (കോന്നി മേഖലയിൽ ) ——————————കോന്നി മേഖലയിൽ ചെറുതും ,വലുതുമായ വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ട് . (ഫാമിലിയ്ക്ക് )   ———————————— വീടും വസ്തുവും വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും സമീപിക്കുക ———————————————————— കോന്നി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (കോന്നി വാർത്ത ഡോട്ട് കോം ),... Read more »
error: Content is protected !!