ശബരിമലതീർഥാടനം :ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് മാത്രം

 

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നിർത്തലാക്കി. ഇനിമുതൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് മാത്രം.80,000 അയ്യപ്പന്മാര്‍ക്ക് പ്രതിദിന ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ഉണ്ടാകും .

തീര്‍ഥാടനം തുടങ്ങുന്നതിനു മൂന്നുമാസം മുൻപ് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നടത്താം.തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡിന്‍റെ പുതിയ തീരുമാനം.കഴിഞ്ഞതവണ ശബരിമലയിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇത് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടാണ്‌ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നിർത്തലാക്കിയത് .

error: Content is protected !!