കോന്നി ഫെസ്റ്റ് : ഇന്നത്തെ പരിപാടികള്‍ ( 2024 ജനുവരി 27 ശനി)

 

2024 ജനുവരി 27 ശനി 6 മണി മുതൽ കുമ്പഴ യദുകുല നൃത്ത കലാലയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്യ സമർ ചിത 7 മണി മുതൽ പൊൻപൂത്താലം ഉദ്ഘാടനം ഫ്ളവേഴ്സ് ചാനൽ ഫെയിം പാർവ്വതി അയ്യപ്പദാസ് 8 മണി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം നർമ്മ കല അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടൈം പാസ്സ്

error: Content is protected !!