കോന്നി ടൗണിൽ കടമുറിയോട് കൂടിയ ഫ്ലാറ്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

 

konnivartha.com: കോന്നി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് പിറകുവശമായി 5 സെൻറ് വസ്തുവിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഫ്ലാറ്റ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് .

1 bedroom attached bathroom , 1 hall ,1 kitchen (550 sqfeet) 4 flat and 3 shop (7 mtr×3.5 mt;1o ffice room attached bathroom (2.7 mtr X7 mtr) വാങ്ങണം എന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക +96566985656

error: Content is protected !!