മൂന്ന് സെന്റ്‌ സ്ഥലവും മൂന്ന് കട മുറികളും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

 

പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരത്ത് (കേരള ബാങ്കിന് എതിര്‍വശം ) മൂന്ന് സെന്റ്‌ സ്ഥലവും മൂന്ന് കട മുറികളോട് കൂടിയ കെട്ടിടവും ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് . താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക .ഫോണ്‍ : 8547198263

error: Content is protected !!