കലാ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

konnivartha.com: കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എം പാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി കലാ സംഘങ്ങളിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലക്ഷദ്വീപിലും നടത്തുന്ന ആശയ വിനിമയ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത വേതനം നല്കി സംഘങ്ങൾക്ക് അവസരം നല്കും.

നാടകം, ഡാൻസ്, നാടൻ പാട്ട് – കലാരൂപങ്ങൾ, പാവകളി, മാജിക് തുടങ്ങിയ ഏത് കലാരൂപവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സംഘങ്ങൾക്കും പാനലിൽ ഇടം നേടാം.

ഓഡിഷൻ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് മൂന്നു വർഷത്തേക്കാണ് കാലാവധി നൽകുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.davp.nic.in / www.cbcindia.gov.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും.
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 10.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം
വിലാസം : അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ , സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ, വന്ദനം, ബേസ്മെൻറ് ഫ്ലോർ , യു ആർ ആർ എ- 7 എ , ഉപ്പളം റോഡ്, സ്റ്റാച്യൂ, തിരുവനന്തപുരം -695 001

 

error: Content is protected !!