കുടിയന്‍ ബൈജു ഇനി കുടി നിര്‍ത്തും

 

24/7 അഡ്മിഷന്‍ facility
കുറഞ്ഞ expense നല്ല results
കൂട്ടിരിപ്പുകാര്‍ ഇല്ലാതെയുള്ള admission
വീട്ടില്‍ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള facility
സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ,സൈക്കോളജിസ്റ്റ് , സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കേര്‍ഴ്സ്
de addiction @ konni beliver’s
Believer’s Church Medical Center,
Konni, Kerala – 689 691
Phone -8751812345, 0468 224 5666
Web – www.psyclinic.in 

error: Content is protected !!