വാര്‍ദ്ധക്യത്തില്‍ കരുതലായി കോന്നി ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റല്‍

വാര്‍ദ്ധക്യരോഗങ്ങളാല്‍ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കും കിടപ്പ് രോഗികള്‍ക്കും ആശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോന്നി ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ .

 

,ബന്ധു മിത്രാദികള്‍ ഇല്ലാതെ രോഗിയെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 9072245666

Believer’s Church Medical Center
Konni, Kerala – 689 691
(Managed by: Belivers church medical college ,thiruvalla )
Phone – 0468 224 5666,2246777,9072245666
email:info@bcmck.org

error: Content is protected !!