ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ച് മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ,കോന്നി

24/7 ഫാര്‍മസി ,എമര്‍ജന്‍സി& ട്രോമ കെയര്‍ ,ഡയാലിസിസ് ലാബ്
സേവനങ്ങള്‍

ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍ , നെഫ്രോളജി,ഓര്‍ത്തോ ,പീഡിയാട്രിക് ,ഫിസിഷന്‍ ,    ഡെർമ്മറ്റോളജി,ഗൈനക്കോളജി ,സൈക്കാട്രി

Believer’s Church Medical Center,
Konni, Kerala – 689 691
Phone – 0468 224 5666, 2246777,9072245666

error: Content is protected !!