കോന്നി ബിലീവേഴ്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ ചര്‍മ്മ രോഗ വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു

കോന്നി ബിലീവേഴ്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ ചര്‍മ്മ രോഗ വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു

DR.MOHAN Z.MANI ( DERMATOLOGIST)
പരിശോധനാ സമയം
തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ
വൈകിട്ട് 4 മണി മുതല്‍ 6 മണി വരെ

Believer’s Church Medical Center,
Konni, Kerala – 689 691
Phone – 0468 224 5666,2246777,9072245666

error: Content is protected !!