ആലപ്പുഴ:കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍ ബുധന്‍, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും

Spread the love

 

ആലപ്പുഴ: ബുധന്‍, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, താലൂക്ക് ആശുപത്രികള്‍, ജില്ല ജനറല്‍ ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കും. വാക്‌സിന്‍ എടുക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെത്തി വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

error: Content is protected !!