കോന്നി ബിലീവേഴ്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച സൈക്യാറ്ററി വിഭാഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കോന്നി ബിലീവേഴ്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ  നവീകരിച്ച സൈക്യാറ്ററി വിഭാഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.സീനിയർ കണ്‍സള്‍റ്റന്‍ഡ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് Dr. Cijo Alex MBBS MD യുടെ സേവനം എല്ലാ ചൊവ്വ ,വ്യാഴം , ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, ബുക്കിങ്ങിനും വിളിക്കുക.ഫോൺ :87518 12345

PsyClinic – Inst. Of Mind & Behavior,

Believer’s Church Medical Center,

Konni, Kerala – 689 691

Phone – 0468 224 5666

Web – www.psyclinic.in

error: Content is protected !!