കാരുണ്യ ക്ലിനിക് (ഹോസ്പിറ്റൽ ) കൊല്ലന്‍പടി, വകയാര്‍

Spread the love

കാരുണ്യ ക്ലിനിക്
(ഹോസ്പിറ്റൽ )
കൊല്ലന്‍പടി, വകയാര്‍
ഫോൺ :9846939340
OP Time: രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും
വൈകിട്ട് 4 മണി മുതല്‍ 6 മണി വരെയും
(Dr. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ MBBS
PG Deploma in Diabetes (General Physician and Diabetologist) Formerly Physician Believers Hospital, Konni)
ഓക്‌സിജന്‍ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീന്‍ കാരുണ്യ ക്ലിനിക്കിൽ(ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്.വീടുകളിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.
പരിചയ സമ്പന്നനായ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്‌
കാരുണ്യ ക്ലിനിക്
(ഹോസ്പിറ്റൽ )
കൊല്ലന്‍പടി, വകയാര്‍
ഫോൺ :9846939340

error: Content is protected !!