ക്വീൻസ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ,കോന്നി : ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫർ

Spread the love

ക്വീൻസ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ,കോന്നി : ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫർ

 

ആദ്യത്തെ 50 അംഗങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകൾ.(ഒരു വർഷത്തെ പാക്കേജ് 12 മാസം) ഫീസ്

(6500 മാത്രം)ഓഫർ പരിമിത കാലയളവ് മാത്രം

 

ക്വീൻസ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്,കോന്നി 

ഫോണ്‍ : 7012296844

 

പ്രതിമാസം 999/-

4 മാസങ്ങൾ 2999/- ( പ്രവേശന ഫീസ് ഇല്ല )

7 മാസം 4999/- ( പ്രവേശന ഫീസ് ഇല്ല)

12 മാസങ്ങൾ 6500/- (പ്രവേശന ഫീസ് ഇല്ല)

_______________

പവർലിഫ്റ്റിംഗ് ,ബോഡിബിൽഡിംഗ് ,ക്രോസ്ഫിറ്റ് പരിശീലനം

ഭാരം കുറക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ,മസിൽ ഗെയിൻ പ്രോഗ്രാം

ടബാറ്റ വർക്ക്ഔട്ട്  & എംഎംഎ

_______________

 

തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ

 (5.30AM മുതൽ 8PM വരെ) തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു .സ്വാഗതം 

 

 ക്യൂൻസ് ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റുഡിയോ

  1. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്,കോന്നി 

ഫോണ്‍ : 7012296844

error: Content is protected !!