കോന്നി ആനക്കൂടിന് സമീപം പുതിയ ഇരു നില വീട് ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

Spread the love

 

കോന്നി -പൂങ്കാവ് റോഡില്‍ ആനക്കൂടിന് സമീപം 7 സെന്റ്‌ വസ്തുവില്‍ ഉള്ള എല്ലാ വിധ സൗകര്യത്തോടെയുള്ള മൂന്ന് ബെഡ് റൂമോട് കൂടിയ പുതിയ ഇരു നില വീട് ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് . റോഡ്‌ വെള്ളം(വറ്റാത്ത കിണര്‍ ) എന്നിവ ഉണ്ട് . ഇതിന് സമീപം തന്നെ നിരപ്പായ 9 സെന്റ്‌ വസ്തുവും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്
താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക : +91 94471 35873

error: Content is protected !!