കുട്ടീസ്സ് റസിഡൻസി ഹോട്ടല്‍

 

ത്രീ സ്റ്റാര്‍ പദവി കൈവരിച്ച പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ റസിഡൻസി ഹോട്ടല്‍   കോന്നി കുട്ടീസ്സ്. ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ബുക്കിങ്ങിനും വിളിക്കുക :

KUTTIES RESIDENCY ,KONNI

(A Three Star Luxury Hotel , Market jn .KONNI ,Pathanamthitta (dist. )
FOR BOOKING:7907124228,8281131423
Details Contact; 9946460594, 7510352071

 

 

error: Content is protected !!