കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുതു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കോന്നി അഞ്ജലി ഫാബിൽ ലഭ്യമാണ് 

Spread the love

 

ബേബി , ബോയിസ് & ഗേള്‍സ്‌ ഇവര്‍ക്ക്  ആവശ്യമായ പുതു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കോന്നി അഞ്ജലി ഫാബിൽ ലഭ്യമാണ്. 

അഞ്ജലി ഫാബ് : ലേഡീസ്, ജെൻറ്സ് & കിഡ്സ്

ANJALI FAB : LADIES, GENTS & KIDS WEAR

Anjali Fab – “Smart Clothing for a New Normal Life”

▪ New Collections Arrived…

▪ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുവാന്‍ സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ഷോറൂം

▪ ഫാമിലിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ പുതു പുത്തന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഞ്ജലി ഫാബില്‍ ലഭ്യമാണ്.

▪ വിശാലമായ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയ.

▪ മൊബൈല്‍ ,വാട്സ് ആപ്പ് മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ പർച്ചയിസ് സൗകര്യം.

▪ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ സ്റ്റിച്ചിംഗ് ലഭ്യമാണ്.

▪ Vaccinated Staff & Sanitized Facility.

അഞ്ജലി ഫാബ്.

Time Square Building,

China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

 

Mobile/ Whatsapp : 9400811077

Telephone: 0468 2341077

 

—————

 

ONLINE DELIVERY AVAILABLE

Call/whatsapp: 9400811077

 

ANJALI FAB

Time Square Building,

China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

Mobile/ Whatsapp : 9400811077

Telephone : 04682341077

 

Web: https://www.anjalifab.com

error: Content is protected !!