കോന്നിയിൽ വീടും, ഔട്ട്‌ ഹൗസും,15 സെന്റ് സ്ഥലവും ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് 

Spread the love

 

 

കോന്നി ഐരവൺ സ്‌കൂളിന് സമീപം എല്ലാ വിധ സൗകര്യവും ഉള്ള വീടും ഔട്ട്‌ ഹൗസ്സും 15 സെന്റ് സ്ഥലവും ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഉടമയെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം.

ഫോൺ :9745416120, 8714378576

+965 9418 1980 (WhatsApp )

ഔട്ട്‌ ഹൌസ്

 

error: Content is protected !!