അഞ്ജലി ഫാബ് : വിഷു & ഈസ്റ്റർ ഓഫറുകള്‍

 

അഞ്ജലി ഫാബ് : വിഷു & ഈസ്റ്റർ ഓഫറുകള്‍

ANJALI FAB : VISHU & EASTER OFFERS

Anjali Fab – “Smart Clothing for a New Normal Life”

New Collections Available.

10 – 12% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്

എല്ലാ പർച്ചെയ്‌സ്സിനും 10 % ഡിസ്ക്കൗണ്ട്

ഈ ഓഫറുകള്‍ ഏപ്രിൽ 20 വരെ.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുവാന്‍ സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ഷോറൂം

ഫാമിലിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ പുതു പുത്തന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഞ്ജലി ഫാബില്‍ ലഭ്യമാണ്.

വിശാലമായ പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയ.

മൊബൈല്‍ ,വാട്സ് ആപ്പ് മുഖേന ഓണ്‍ലൈന്‍ പർച്ചയിസ് സൗകര്യം.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്റ്റിച്ചിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

Vaccinated Staff & Sanitized Facility.

അഞ്ജലി ഫാബ്.
Time Square Building,
China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691

Mobile/ Whatsapp : 9400811077
Telephone: 0468 2341077

—————

ONLINE DELIVERY AVAILABLE
Call/whatsapp: 9400811077

ANJALI FAB
Time Square Building,
China Junction P M Road, Konni, Kerala, India 689691
Mobile/ Whatsapp : 9400811077
Telephone : 04682341077

Facebook :   https://www.facebook.com/anjalifabriccollections

                                           Instagram :  https://www.instagram.com/anjalifabkonni/

error: Content is protected !!