ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

Spread the love

 

കൂടുതൽ തദ്ദേശീയമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനശേഷിയുമുള്ള ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഇന്ന് (2022 ജനുവരി 20 ന്) 10.30-ന് ഒഡീഷ തീരത്തെ ചന്ദിപ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോസ്പേസും DRDO യും സഹകരിച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഈ മിസൈൽ, പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരമുള്ള പാതപിന്തുടരുകയും എല്ലാ ദൗത്യ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു.

ബ്രഹ്മോസ് പദ്ധതിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം . അത്യധികം നിയന്ത്രിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന മിസൈൽ അതിന്റെ പരമാവധി ശേഷി കൈവരിക്കുകയും ശബ്ദാതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും എല്ലാ ദൗത്യ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു.

റഷ്യയിലെ NPOM, DRDO എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബ്രഹ്മോസിനെ ഇതിനകം സായുധ സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

BrahMos supersonic cruise missile, with enhanced capability, successfully test-fired off Odisha coast
BrahMos supersonic cruise missile, with increased indigenous content and improved performance, was successfully test-fired from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha at 1030 hrs on January 20, 2022. The launch was conducted by Brahmos Aerospace in close coordination with the teams of Defence Research and Development Organisation (DRDO). In this text-book flight, the missile followed the predicted trajectory meeting all mission objectives.

 

The flight test is a major milestone in the way forward for BrahMos programme. The highly manouverable missile cruised at supersonic speed for its maximum range and all mission objectives were met. The missile was equipped with the advanced indigenous technologies and followed a modified optimal trajectory for enhanced efficiency and improved performance. The missile with the modified control system has been fine tuned to achieve an enhanced capability. This flight test was monitored by all the sensors of the range instrumentation including telemetry, radar and electro-optical tracking systems deployed across the eastern coast and the down range ships.

 

Teams from DRDO and NPOM, Russia participated in the test. BrahMos Aerospace, the joint venture between DRDO and NPOM, Russia, has been continuously upgrading the powerful, highly versatile BrahMos to increase its effectiveness and lethality against sea and land targets. BrahMos is the potent missile weapon system already inducted into the Armed Forces.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has complimented the Brahmos, DRDO teams and industry for the successful flight test.

 

error: Content is protected !!