മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ശബരിമല നട അടച്ചു

Spread the love

മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ശബരിമല നട അടച്ചു (ശബരിമലയില്‍ നിന്നും കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം ന്യൂസ്‌ ബ്യൂറോ)കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോംതുടര്‍ച്ചയായി ഏഴു വര്‍ഷം ശബരിമല സ്പെഷ്യല്‍ ന്യൂസ്‌ ശബരിമലയില്‍ നിന്നും എത്തിച്ചു . ഇനി അടുത്ത മണ്ഡല മകര വിളക്ക് മഹോത്സവത്തില്‍ ശബരിമലയില്‍ നിന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ എത്തിക്കും . സഹകരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും നന്ദി .

error: Content is protected !!