കൂടല്‍ മേഖലയില്‍ എല്ലാ വിധ സൗകര്യവും ഉള്ള 4 ഏക്കര്‍ റബര്‍ തോട്ടം വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

Spread the love

 

കൂടല്‍ രാജഗിരി റോഡില്‍ കൊലപ്പാറയില്‍ ആറു വര്‍ഷം പ്രായം ഉള്ള വെട്ടാന്‍ പാകമായ 4 ഏക്കര്‍ റബര്‍ തോട്ടം ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് .

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമി, ധാരാളം ജല സൗകര്യം,വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഹൌസ്.പ്ലോട്ട് വരെ റോഡ് സൗകര്യം.എല്ലാ വിധ കൃഷി ആവശ്യത്തിനും ഉചിതമായ സ്ഥലം
താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ നേരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക : Tel 81 2900 3100

4 Acre Rubber Plantation for sale (23000/per cent.)
6 year old Rubber plants. Ready to yield .
located at Kollapara-koodal-Rajagiri road, Pathanapuram .
Fertile land , plenty of water facility ,a store house with water well.Road facility upto the plot .
Good location for farm purpose also.
 Tel : 81 2900 3100

error: Content is protected !!