പമ്പയിൽ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചാർട്ടേർഡ് ട്രിപ്പുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു

konnivartha.com : അയ്യപ്പഭക്തരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഒട്ടുമിക്ക ഡിപ്പോകളിലേയ്ക്കും, റയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകളിലേയ്ക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സർവ്വീസുകളുടെ വിവരങ്ങളുo
ചാർജ്ജുo ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
CHARTERED TRIP
PAMBA CHENGANNUR –
RS 9500
PAMBA CHENGANNUR(VIA PANDALAM)
RS 12000
PAMBA-KOTTAYAM(VIA ERUMELY)
RS 10000
PAMBA-KOTTAYAM(VIA PATHANAMTHITTA)
RS 11625
PAMBA-KUMILY-PAMBA
RS 12000
PAMBA-ERNAKULAM(VIA ERUMELY)
RS 16625
PAMBA-ERNAKULAM(VIA PATHANAMTHITTA)
RS 18875
PAMBA-THIRUVANANTHAPURAM
RS 16375
PAMBA-GURUVAYUR(VIA ERUMELY)
RS 25000
PAMBA-GURUVAYUR(PATHANAMTHITTA
RS 27125
PAMBA-THRISSUR(VIA ERUMELY)
RS 22500
PAMBA-THRISSUR(VIA PATHANAMTHITTA)
RS 24625
PAMBA-PALAKKAD(VIA ERUMELY)
RS 29125
PAMBA-PALAKKAD(VIA-PATHANAMTHITTA)
RS 30750
PAMBA-THENKASSI(VIA PATHANAMTHITTA)
RS 17750
PAMBA-PALANI(VIA KUMILY,KAMBAM,THENI,SEMBATTY)
RS 29750
PAMBA-CIOMBATORE(VIA ERUMELY)
RS 34125
PAMBA-COIMBATORE(VIA PATHANAMTHITTA)
RS 36625
PAMBA-NILAKKAL
RS 4625
PAMBA-CHERTHALA(VIA ERUMELY)
RS 11375
PAMBA-PANDALAM
RS 8500
PAMBA-ALAPPUZHA
RS 11625
PAMBA-OACHIRA
RS 10500
PAMBA NEYYATTINKARA
RS 17625
PAMBA-MADHURAI: VIA KUMILY, KAMBAM,THENI)
RS 26625
PAMBA-ERUMELY
RS 6375
PAMBA-KANYAKUMARI
RS 27375
PAMBA VITHURA
RS 15000
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:-
18005994011
എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിലേക്കും
04735 203445 പമ്പ കട്രോൾ റൂം നമ്പറിലേക്കും
rsnksrtc@kerala.gov.in
എന്ന മെയിൽ വിലാസത്തിലും
0471 – 2463799
0471- 2471011
ext 238, 290
094470 71 021
എന്നീ നമ്പരുകളിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
കെഎസ്ആർടിസി, കൺട്രോൾറൂം (24×7)
മൊബൈൽ – 9447071021
ലാൻഡ്‌ലൈൻ – 0471-2463799
സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി – (24×7)
വാട്സാപ്പ് – 8129562972
error: Content is protected !!