അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നിരുന്ന കോന്നി പഴയ ട്രഷറി ബിൽഡിങ് പൊളിച്ചു തുടങ്ങി

Spread the love

അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നിരുന്ന കോന്നി പഴയ ട്രഷറി ബിൽഡിങ് പൊളിച്ചു തുടങ്ങി

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം :40 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതും അപകടഭീഷണി ഉള്ളതുമായ കോന്നി നാരായണ പുരം മാര്‍ക്കറ്റിലെ സബ്ട്രഷറി കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടിയതോടെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം പൊളിച്ചു മാറ്റി തുടങ്ങി .

ലേലം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുലേഖ വി നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രഷറി കെട്ടിട സമീപം താൽക്കാലികമായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഒഴിയണമെന്ന് അറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു . കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഒരു ആധുനിക ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് പണിയാൻ ഉള്ള നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുലേഖ വി നായർ അറിയിച്ചു

error: Content is protected !!