സൗദി അറേബ്യയിൽ   ടെക്നിഷ്യൻമാർക്ക് അവസരം

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റേഡിയോളജി, എക്കോ ടെക്നീഷ്യൻമാരെ നോർക്ക റൂട്‌സ് മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

 

റേഡിയോളജി ടെക്നിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ പുരുഷൻമാർക്കും എക്കോ ടെക്നിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് അവസരം. യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സിൽ താഴെ.ഈ ലിങ്കില്‍   www.norkaroots.org ആഗസ്റ്റ് 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം . ടോള്‍ ഫ്രീ (18004253939 ഇന്ത്യ ) വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്സിഡ് കാള്‍ : 00918802012345

error: Content is protected !!