വിജയ് ഫാൻസ് കോന്നി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അരുവാപ്പുലത്ത് ഉച്ച ഭക്ഷണം നല്‍കി

 

konnivartha.com : അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ ഡി സി സി കൊറോണ സെന്‍ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉച്ചഭക്ഷണം വിജയ് ഫാൻസ് കോന്നി ഏരിയ കമ്മിറ്റി നല്‍കി . വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം കോന്നി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വിശാഖ്, സെക്രട്ടറി രമേശ് ,ജോഫിൻ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

error: Content is protected !!