പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

konnivartha.com : പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 04, 06, 08, 15, 18 പൂര്‍ണ്ണമായും , ഇരവിപേരൂര്‍‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 04 (ഇരവിപേരൂര്‍ തെക്ക്) – പൂര്‍ണ്ണമായും, വാര്‍ഡ് 05 (തോട്ടപ്പുഴ ഗില്‍ ഭാഗം), സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 11 പൂര്‍ണ്ണമായും, വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 10 പൂര്‍ണ്ണമായും , കലഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 12 (കലഞ്ഞൂര്‍ ഈസ്റ്റ്), പൂര്‍ണ്ണമായും എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജൂൺ 11 മുതല്‍ ജൂൺ 18 വരെ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക ഉയരുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ (ആരോഗ്യം) ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമാണ് പുതിയ കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. നരസിംഹുഗാരി റ്റി.എല്‍. റെഡ്ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്‍ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം മറ്റൊരു ഉത്തരവ് കൂടാതെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജൂൺ 18 ന് അവസാനിക്കും.

error: Content is protected !!