പൈനാപ്പിള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും

 

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : വാഴക്കുളം എ ഗ്രേഡ് പൈനാപ്പിള്‍ ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ് ജില്ലാ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ് സ്റ്റാളുകളില്‍ നിന്നും 20 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ താഴെ കാണുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. പത്തനംതിട്ട: 90480 98132, 96050 60433, ആലപ്പുഴ: 94470 49791, 94955 32440, എറണാകുളം: 90209 93282, 99613 61133, ഇടുക്കി : 94461 01546, 80862 03390, കോട്ടയം 94957 81246, 95621 59226, കൊല്ലം: 99950 58240, 85473 13393

error: Content is protected !!