ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ . പൂങ്കാവ്, കോന്നി:ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

Spread the love

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ .
പൂങ്കാവ്, കോന്നി ,പത്തനംതിട്ട ജില്ല ,കേരളം 

Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni

ഫോൺ: 9061167444,04682335444.

Causality  24hrs
ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
Phone :9061167444

Causality  വിഭാഗം 24മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജനറൽ മെഡിസിൻ, കാർഡിയോളജി, ശിശുരോഗവിഭാഗം, സർജറി, സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു .

Dr. സുശീലൻ MBBS, DNB, DMCH MBA, Ph.D യുടെ സേവനം തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10മണിമുതൽ 1മണിവരെ ലഭ്യമാണ്.

                                         

പൈൽസ്, വേരിക്കോസ്, ഫിഷർ, ഫൈസ്റ്റുല.IR ലേസർ ചികിത്സ

( ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ സൗകര്യം) 

ലൈഫ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ &ഡയബെറ്റിക് റിസർച്ച് സെന്‍റര്‍ 

Life Care Hospital & Diabetic Research Center , poomkavu,konni
പൂങ്കാവ്, കോന്നി
ഫോൺ: 9496401234

error: Content is protected !!