കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പരസ്യം നല്‍കുവാന്‍ അവസരം

 

വീടും വസ്തുവും വില്‍ക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമില്‍ പരസ്യം നല്‍കുവാന്‍ അവസരം

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : വീടും വസ്തുവും വില്‍ക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമില്‍ പരസ്യം നല്‍കുവാന്‍ അവസരം. കൂടുതല്‍ ഇടങ്ങളില്‍ പരസ്യം എത്തിച്ചേരുകയും താല്‍പര്യം ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഉടമകളെ നേരില്‍ ബന്ധപ്പെടുവാനും കഴിയും

www.konnivartha.com
post box no : 26
konni ,pathanamthitta (dist )
phone : 8281888276 ( watsaap )

error: Content is protected !!