കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിജയികള്‍

 

കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിജയികള്‍
Mylapra 1 എല്‍സി ഈശോ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 4192
Malayalappuzha 3 സുജാത അനില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 2940
Konni-Thazham 1 രാഹുല്‍ വെട്ടൂര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 2965
Athumbumkulam 2 പ്രവീണ്‍ പ്ലാവിളയില്‍ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 3211
Thannithode 1 അമ്പിളി ടീച്ചര്‍ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 3419
Vakayar 1 ആര്‍. ദേവകുമാര്‍ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 3200
Aruvappulam 1 വര്‍ഗ്ഗീസ് ബേബി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 2978
Konni 2 തുളസീമണിയമ്മ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 3508
V-Kottayam 1 പ്രമോദ് ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 2738
Kyppattoor 2 നീതു ചാര്‍ളി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ LDF 2567
Vallikkode 1 പ്രസന്ന രാജന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 2823
Pramadom 3 ശ്രീകല നായര്‍ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 2969
Elakolloor 2 ജിജി സജി ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 3270

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 : ഫലപ്രഖ്യാപനം: രാവിലെ 8.30 മുതല്‍

 

അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു

error: Content is protected !!