അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു

അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു

MULAKUKODI THOTTAM 3 മണിയമ്മ രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ LDF 540
KUMMANNOOR 4 ഷീബ സുദീര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 381
KOKKATHODU 1 വി. കെ .രഘു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 526
NELLICKAPPARA 1 ജോജു വർഗീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 406
KALLELI THOTTAM 4 സിന്ധു പി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 405
KALLELI 2 മിനി ഇടിക്കുള ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 320
MUTHUPEZHUMKAL 3 സന്തോഷ് റ്റി ഡി സ്വതന്ത്രൻ OTH 347
ATHIRUMKAL 1 അമ്പിളി സുരേഷ് ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 525
MLAMTHADAM 1 ശ്രീലത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 412
PADAPPACKAL 3 ബാബു എസ് സ്വതന്ത്രൻ OTH 316
OOTTAPARA 2 രേഷ്മ മറിയം റോയി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 450
PULINCHANI 2 ബിന്ദു സി എന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 448
ARUVAPPULAM 3 സ്മിത സന്തോഷ് ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 423
MAVANAL 3 ജി . ശ്രീകുമാര്‍ ഇന്‍ഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് UDF 609
AYRAVON 2 ശ്രീകുമാര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 486

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 : ഫലപ്രഖ്യാപനം: രാവിലെ 8.30 മുതല്‍

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 : ഫലപ്രഖ്യാപനം

Final List of Election Commission Winners in Konni Panchayath *
konni retained the UDF

error: Content is protected !!