ശബരിമലയില്‍ ദിനവും 2000 ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം വെച്വര്‍ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുന:രാരംഭിക്കും

ശബരിമലയില്‍ ദിനവും 2000 ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം
വെച്വര്‍ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുന:രാരംഭിക്കും

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : ശബരിമലയില്‍ ദിനവും 2000 ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുവാന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അനുമതി നല്‍കി . ഏറെ ദിവസമായി ബുക്കിങ് നിര്‍ത്തി വെച്ചിരുന്നു .ഇന്ന് ഉച്ച മുതല്‍ ബുക്കിങ് പുന: രാരംഭിക്കും എന്നു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു . പൂര്‍ണ്ണമായും കര്‍ശന സുരക്ഷയോടെയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് . കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു .

error: Content is protected !!