ജയിംസ് ബോണ്ടിനെ അനശ്വരമാക്കിയ സര്‍ ഷോണ്‍ കോണറി (90) അന്തരിച്ചു

Spread the love

ജയിംസ് ബോണ്ടിനെ അനശ്വരമാക്കിയ സര്‍ ഷോണ്‍ കോണറി (90) അന്തരിച്ചു.ബഹമാസില്‍ വെച്ച് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു മരണമെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചു.ജയിംസ് ബോണ്ടിനെ ആദ്യമായി സിനിമയില്‍ എത്തിച്ച നടനാണ് ഷോണ്‍ കോണറി.നിരവധി മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.2000 ത്തില്‍ സര്‍ പദവി ലഭിച്ചു .

error: Content is protected !!